по немски език

Берлинската стена

Берлинската стена, която е разделяла града на източна и западна част, е символ на Студената война. Построена от правителството за предотвратяване на източногерманците да избягат на запад, по – голямата част от Берлинската стена е разрушена през 1989 година.

image014